Monday, April 13, 2015

ThaiGoldAlert แจ้งเตือนราคาทอง

ThaiGoldAlert
เตือนราคาทองขึ้นลง ตั้งได้ทั้ง Gold spot, ราคาสมาคม, Fair price และ Gold Future

ช่วยเตือนเวลาทองขึ้น ทองลง ตั้งค่าได้ทั้ง Gold spot, ราคาสมาคม, Fair price และ Gold Future Fair Price(เป็นราคาคำนวน ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง) โดยมีความสามารถดังนี้

- หน้า ราคาทอง แสดงราคาทอง Gold spot, ราคาสมาคม, Fair price, Gold Future Fair Price, USD/THB, US Index, HUI, Spdr, Crude oil, Downjones อัพเดตทุก 1 นาทีถ้าเปิดไว้ ถ้าปิดโปรแกรมหรือลง background จะหยุดทำงานเพื่อประหยัดแบต

- หน้า แจ้งเตือน เพิ่มการแจ้งเตือนได้เมื่อราคาถึงจุดทั้งตั้งไว้ ตั้งได้ทั้ง Gold spot, ราคาสมาคม, Fair price และ Gold Future Fair Price อัพเดตที่เซิร์ฟเวอร์ ถึงปิดโปรแกรมก็เตือนได้

- หน้ากราฟ เป็นกราฟเอาไว้ดูทิศทาง จะอัพเดตต้องกดปุ่มอัพเดต

**บางครั้งการรับส่งเซิร์ฟเวอร์อาจมีปัญหา หรือข้อมูลอัพเดตไม่ถูกส่งมา อาจทำให้ข้อมูลไม่อัพเดต หรือแจ้งเตือนล่าช้า จึงไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ใช้ในการดูทิศทางและแจ้งเตือนคร่าวๆ เวลาใช้กรุณาเช็คเวลาอัพเดต หรือ ดูแหล่งข้อมูลอื่นประกอบ

App Store Link: http://itunes.apple.com/app/id985413306?mt=8

Play Store Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaiapp.thaigoldalert

App Info
Device Requirements : iPhone/iPod Touch/iPad
Primary Category : Finance
Copyright : 2015 Thosapol Sangkasub
Version Number : 1.0
SKU Number : KA150110
Price : 5.99 USD

Screenshot